Triandrus hybridy

SKUPINA V – „TRIANDRUS HYBRIDY“: zahrnuje odrůdy, jejichž stvol nese 1 – 6 nících (tj. převislých, volně visících) květů. Okvětní lístky jsou více nebo méně zpět ohnuté a stočené. Pakorunka je kalichovitá. Podlé délky pakorunky je tato skupina rozdělena na 2 podskupiny:

Číst více


Plné narcisy

SKUPINA IV – „PLNÉ NARCISY“: Zahrnuje všechny plnokvěté narcisy. Nemají krásu a eleganci jednoduchých narcisů, ale jako hrnkové rostliny pro rychlení mají svůj význam. Až na malé výjimky se žádná odrůda nehodí pro venkovní výsadbu, protože mají poměrně těžké květy a při silném větru se lámou. Dobře použitelné pro venek jsou jen plnokvěté tazetty.

Číst více


Biologie a morfologie rostliny

Narcisy jsou vytrvalé cibulové byliny s čárkovitými nebo řemenovitými listy. Květ je příčetný, má 6 okvětních lístků srostlých v trubku, zdobenou v ústí různě utvářenou pakorunkou. Květy jsou jednotlivé nebo v několikavětých okolících. Cibule je sukničitá, protáhlá, s tenkou až kožovitou slupkou. Barva slupky je světle žlutá až tmavě hnědá. Cibule je složená ze 4 – 6 dužnatých suknic, v jejichž […]

Číst více


Botanické zařazení a třídění

Rod Narcismus L.1) patří do čeledi amarylkovitých (Amaryllidaceae). V 19. a 20. století byl celý rod systematicky stále znovu zpracováván, takže se zdá, že konečně v roce 1961 nastalo určité ustálení jak v pojmenování, tak i v systematice narcisů tím, že RHS v Londýně převzala a od té doby používá systematiku vypracovanou dr. Fernandesem z University Coimbra v Portugalsku. Dr. Fernandes vypracoval […]

Číst více


Historie pěstování a zeměpisné rozšíření

Narcisy prodělaly, stejně jako tulipány, svůj bouřlivý vzestup. Jejich historie není doprovázena takovými dramatickými událostmi jako dějiny tulipánů. Tato skutečnost je vysvětlitelná tím, že kolébka narcisů byla z velké části v Evropě,a proto tato rostlina nikdy neměla tak exotickou vůni jako tulipán přivezený ze vzdáleného Orientu. Jak rychlý byl vzestup v počtu druhů a zahradních forem, ukazuje nejlépe […]

Číst více