Předmluva

Vzhledem k tomu, že zájem o tuto skupinu květin je velký, stane se tento web jistě cennou pomůckou všem pěstitelům a milovníkům květin.

Zahrnuje tulipány, hyacinty, narcisy, lilie a mnoho druhů drobných cibulových květin.

Květiny cibulové jsou velmi důležitou skupinou květin, bez nichž si zahradu ani nedovedeme představit. Jsou nejbarvitějšími posly jara, kdy nejsou předstiženy žádnou jinou skupinou květin. Jejich krása však není jen jarní záležitosti. Při vhodném výběru sortimentu kvetou prakticky po celý rok. I v zimě, kdy veškerá vegetace venku odpočívá, rychlené tulipány, narcisy apod. vyplňují zimní období klidu.

Všechny cibuloviny mají životní cyklus rozdělen na období vegetace – dosti krátké, kdyrostlina mohutně roste i kvete, a na období klidu, které nastává po odumření nadzemních částí, když se všechny živiny stáhly do cibule. Toto období nastává většinou v létě a je třeba s ním počítat při výsadbách těchto rostlin.

Květiny cibulové, stejně jako květiny hlíznaté a oddenkové, tvoří velké skupiny rostlin, které nejsou navzájem morfologicky dosti ostře oddělené. Mnohé rody se v praxi považují za cibuloviny, ač mají hlízy tvaru cibulového (mečíky, šafrány, ocúny aj.). V mnoha zahraničních publikacích je tento problém zjednodušen pojmem cibulová hlíza. Typickým znakem cibule je vrstevnatá struktura (soustava suknic), kdežto hlíza má na průřezu jednolitou strukturu. I při tomto dělení najdeme rody, jejichž některé druhy mají cibule, jiné hlízy a pak oddenky (např. Iris L.). Poněvadž by nebylo vhodné dělit tyto druhy jednoho rodu do různých publikací, zařadili jsme je tam, kam patří svou převahou.

Rozdělení na květiny cibulové a hlíznaté nelze tedy brát zcela přesně; je to spíše rozdělení hrubé, pro praxi zcela postačuje. V botanické nomenklatuře je ve světové literatuře značná nejednost a často se mění některé názvy. Při úpravě nomenklatury v této publikaci jsme se přidrželi nového slovníku rostlinných jmen: Handwörtebuch der Pflanzennamen (dr. Robert Zander).
Sortiment rodů, druhů i odrůd, které jsou na webu uvedeny, je dosti široký a zahrnuje nejen rody a druhy u nás pěstované, ale i méně běžné, které je však možno získat dovozem, a předpokládá se, že mnohé z nich se zde časem začnou pěstovat. Web tedy poskytuje informace i o rostlinách, které jsou zatím u nás méně známé. Svým rozsahem  se tak řadí mezi přední díla o květinách nejen u nás, ale i v evropském měřítku.