Triandrus hybridy

SKUPINA V – „TRIANDRUS HYBRIDY“: zahrnuje odrůdy, jejichž stvol nese 1 – 6 nících (tj. převislých, volně visících) květů. Okvětní lístky jsou více nebo méně zpět ohnuté a stočené. Pakorunka je kalichovitá. Podlé délky pakorunky je tato skupina rozdělena na 2 podskupiny:

Číst více


Plné narcisy

SKUPINA IV – „PLNÉ NARCISY“: Zahrnuje všechny plnokvěté narcisy. Nemají krásu a eleganci jednoduchých narcisů, ale jako hrnkové rostliny pro rychlení mají svůj význam. Až na malé výjimky se žádná odrůda nehodí pro venkovní výsadbu, protože mají poměrně těžké květy a při silném větru se lámou. Dobře použitelné pro venek jsou jen plnokvěté tazetty.

Číst více