Pěstování

O předplodinách, přípravě půdy a základním hnojení, které jsou v zásadě stejné jako u tulipánů, viz str. 51.
Zde je nutno poznamenat, že narcisy je možno sázet po tulipánech, ale nikdy ne tulipány po narcisech. V Anglii, kde je nejvíce zkušeností s pěstováním narcisů, hnojí před výsadbou 1 ar půdy 9 kg kostní moučky. Pro přihnojování připravují směs z 1 dílu kainitu, 2 dílů superfosfátu a 0,5 dílu ledku tak, aby na každý ar půdy osázený narciy připadlo 9 kg této směsi. Přihnojují ve třech dávkách: 3 kg po výsadbě, 3 kg na jaře, přibližně 2 týdny před rozkvětem, a poslední 3 kg po odkvětu.

Narcisy se vysazují buď holandským způsobem ma záhony, nebo do řad za pluhem.

Podle holandského zplosbu se připravovaná půda rozdělí na záhony široké 1 m, které se oddělí 30 cm cestičkami. Záhony nemají být delší než 12 m. zem z prvního záhonu se vybere rýčem do hloubky 10-15 cm, podle velikostí cibulí, a uhladí se hráběmi. Značkovačem se vyznačí potřebné vzdálenosti řad napříč, a to rovněž podle velikosti vysazovaných cibulí na 15 – 20 cm. vzdálenost výsadby v řádkách je 8 -15 cm. Po vysázení cibulí na dno vyhloubeného záhonu se záhon znovu přikryje zemí získanou vyhloubením dalšího záhonu. Takto se postupuje až na konec pozemku, kde se poslední záhon přikryje zemí, která zbyla z prvního záhonu.

Při výsadbě do řad za pluhem, která se používá hlavěn u nás, se vysazují cibule do jednotlivých řad. Vzdálenost řad mezi sebou je 35 cm, cibulí v řádku 8 – 15 cm, podle jejich velikosti, při každoroční sklizni, nebo jednotně 15 cm při sklizni po 2-3 letech.

Mnoho sporů je o nejpříznivější hloubce výsadby, jako pravidlo paltí, že cibule má být položena do hloubky 2,5krát větší, než je její výška, tj. že nad špičkou cibule má být vrstva země 1,5krát vyšší, než cibule. Přitom v lehkých půdách je lépe volit výsadbu o něco hlubší, v težších se dá sázet naopak o něco mělčeji. Výsadba do řad potřebuje věětší plochu, než holandská výsadba, je však mnohem méně náročná na ruční práci.

Vysázené narcisy potřebují v našich klimatických poměrech, hlavně v oblastech bez sněhové pokrývky, ochranu před vymrzáním. Proto se půda před zamrznutím přikryje vrstvou rákosu nebo rašeliny, která má být vysoká 10 cm. na jaře před rašením se tato ochranná vrstva odstraní.

Při holandském způsobu výsadby se cibule sklízejí ručně rýčem nebo širokými sklízecími vidlemi, při řádkové výsadbě jednoradličným pluhem. Se sklizní je nutno začít tehdy, když listy rostlin začínají žloutnout, někdy při vlhkém počasí ještě dříve. Všeobecně lze řídi, že ihned po sklizni pozdních tulipánů je nutno začít se sklizní narcisů. Při opožděných sklizních mohou vzniknout velké ztráty tím, že cibule ještě před sklizní zapustí kořeny, které pak při skladování zaschnou a odumírají.

Takové cibule po výsadbě špatně zakořeňují, nejsou vhodné pro rychlení a při množení nemají přírůstky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>