DSC_0608

Ošetření cibulí a teplotní příprava cibulí

První speciální sklad cibule tulipánů s umělou klimatizací je u nás ve Výzkumném ústavu řepařském v Zemčácích. Ostatní množitelé skladují cibule v různých stavbách. Prostory pro uskladnění tulipánů musí být kryté, prostorné, vzdušné, suché, přiměřeně teplé a dobře větratelné. Před sklizní cibulí se musí řádně vydezinfikovat. Cibule se ve skladu dávají v tenké vrstvě na lístky buď holandského typu s hustým pletivem na dně, nebo na lísky používané pro předkličování brambor. Pak se cibule suší, přičemž musí být ve skladech zajištěno dokonalé proudění a výměna vzduchu. Používají se různé typy ventilátorů. Obtíže bývají při deštivém počasí, kdy cibule špatně vysychají a je nebezpečí, že se rozšíří různé skladové choroby. Osvědčuje se proto vytápění skladů. Překotné sušení cibulí při velmi vysoké teplotě a v silném proudu vzduchu však cibulím škodí.

Přiměřeně vysušené cibule se čistí. Znamená to odstranit ulpělou zeminu, zbytky mateřské rostliny a rozdělit cibule od sebe. Současně se odstraňují i mechanicky poškozené a nemocné cibule a drobné cibulky velikosti pod 3 cm na obvodu. Očištěné cibule se podle možnosti hned třídí do jednotlivých velikostních tříd, většinou na třídících strojích. Mírou velikosti tulipánů je obvod, nikoliv průměr cibulí. Třídí se na tyto velikosti obvodu: výběr nad 13 cm, I. třída 12 – 13 cm, II. třída 11 – 12 cm, III. třída 10 – 11 cm, IV. třída 8 – 10 cm, V. třída 6 – 8 cm, VI. Třída 3 – 6 cm. U botanický tulipánů je třídění upraveno podle druhu s přihlédnutím k dosažitelné velikosti cibulí. Sklizeň cibulí se vyjadřuje v kusech, ve váze nebo v objemu.

Cibule pro expedici do prodeje se znovu ručně přebírají a odpočítávají. V cizině se k tomu používají i speciální počítací stroje. Expedují se cibule III. až I., dočasně i IV. velikostní třídy. U méně vzrůstných odrůd je i IV. třída stálou součástí prodejního zboží.

Před expedicí podléhají cibule jakostní a fytopatologické kontrole ÚKZÚZ, které na cibule odpovídající ČSN vystavuje uznávací list. Cibule bez uznávacího listu se nesmějí prodávat.

Cibule se balí do papírových děrovaných sáčků. Na sáčku se uvede název odrůdy, velikostní třída a počet cibulí. Lístek se stejnými údaji a s označením pěstitele se vkládá současně do sáčku. Distribuci cibulí zajišťuje Sempra.

Cibule tulipánů přicházejí do obchodů obvykle v září. Prodávají se v odrůdách i ve směsi. Ceny cibulí jsou odstupňovány podle odrůd a podle velikosti cibule. Z větších cibulí vyrůstají silnější rostliny s lepšími květy, které stejnoměrně vykvétají a u nichž je menší nebezpečí, že některá rostlina nevykvete.
Nakoupené cibule se musí hned vybalit a rozložit do tenké vrstvy, raději v chladnější, ale suché a vzdušné místnosti. Nevhodným uložením při vyšší teplotě by se mohl květ založený v cibuli vážně poškodit, popřípadě zcela zničit. Ve vlhku mají cibule sklon k předčasnému rašení kořínků a je i větší možnost, že cibule napadnou různé choroby. Popraskání nebo částečné odloupnutí vnější hnědé slupky cibule narušuje její vzhled, není však závadou pro její příští použití. Nebezpečí poškození takových cibulí je ovšem větší, a proto je nutno s nimi zacházet opatrněji.

Během uskladnění se v cibuli vytvářejí základy dceřiných cibulek. Hlavní, největší dceřiná cibulka se zakládá ze vzrostného vrcholu za poslední vnitřní suknicí, menší cibulky se tvoří z vrcholů za dalšími suknicemi, směrem k povrchu cibule. V jedné cibuli se zakládá 2 – 5 nových cibulek, podle odrůdy, velikosti mateřské cibule a způsobu skladování.

Květ mladé rostliny a dceřiné cibulky spolu s v mateřské cibuli vzájemně soupeří. Teplota skladování 9°C je příznivá pro rychlý růst květu a omezuje tvorbu cibulek. Vyšší teplota vývin květu brzdí a naopak podporuje růst cibulek. Proto se jinak skladují cibule pro pěstování k okrasným účelům a jinak sadbové cibule pro další rozmnožování.

Při skladování sadby pro množení se také přihlíží k rozmnožovací schopnosti odrůd. Odrůdy´, které se špatně množí a z vysázené cibule vytvářejí zpravidla zase jen jednu velkou cibuli, se skladují při vyšších teplotách, kdežto odrůdy, které se množí silně, se skladují při nižší teplotě. Tím se počet dceřiných cibulek sice sníží, ale cibulky dosáhnou větší velikosti.

Teplota kolem 30°C v době, kdy jsou v cibulích květní často viditelně vytvořené, může mladý květ vážně poškodit, popřípadě zcela zničit. Zničení květu v cibuli je někdy prospěšné, a to chceme-li při množení některých odrůd zvýšit výnos dceřiných cibulek. Sadbu v tomto případě

tabulka 2

Teploty při skladování sadby pro množení

Měsíc
Červenec Srpen Září Říjen
Odrůdy dělící se:
Silně 25°C 17-20°C 17°C 15-17°C
Středně 25°C 20°C 20°C 17°C
Špatně 25°C 23°C 25-27°C 17-20°C
Fosteriana hybridy 25°C 23-25°C 23°C 23°C
Je žádoucí silné rozdělení velkých cibulí 25°C 30°C 30°C 20°C

uskladníme v měsících srpnu či září při teplotě 30°C. Cibule pak normálně rostou,ale rostliny většinou nekvetou a veškeré rezervní látky z mateřské cibule a asimiláty rostliny jsou k dispozici pro růst cibulek.
Velký význam má správné uskladnění cibulí pro rychlení tulipánů. Skladováním cibulí při určitém sledu teplot lze růst květu v cibuli uspíšit a dosáhnout toho, aby rostliny kvetly již v zimní době, a to i u odrůd, které by normálně kvetly mnohem později. Cibule pro rychlení se po sklizni nejdříve řádně vysuší při teplotě 25,5°C. další regulace teploty závisí na termínu rychlení. Cibule se proto rozdělí na skupiny a skladují se odděleně.

Rychlení Teplota při skladování Výsadba cibulí
První týden do 1. září po 1. září
Nejranější 25,5°C 20°C do etapy A2 pak 9°C 9°C 20.9 – 1.10
Rané 25,5°C 20°C nebo 23°C do etapy G pak 17°C 17°C 1.10
Středně rané 25,5°C 23°C 17°C 1.11
Pozdní 25,5°C 23°C 17-20°C do 1.10, pak 17°C 1.12

Pro nejranější a rané rychlení se teplota reguluje podle průběhu organogeneze. Technika kontroly je jednoduchá. Vodorovným řezem asi 1,5 cm nad bází cibule se oddělí její spodní část. svislými řezy se z cibule vyřízne sloupec se vzrostným vrcholem, vyprostí se vidlicemi a zbarví se jódem. Dosažená etapa organogeneze (viz str. 4) se posuzuje pod mikroskopem nebo silnou lupou. Příprava cibulí pro ranější rychlení se nazývá „chlazení“ a ošetřené cibule se pak prodávají jako „cibule chlazené“. Chlazení se osvědčuje hlavně u odrůd skupin „Mendlovy“, „Triumph“ a některých odrůd „Darwinových tulipánů“.
Důležitá pro ranost kvetení tulipánů při rychlení je zralost cibulí v době sklizně. U dobře vyzrálých cibulí se organogeneze při sklizni v pokročilé etapě, a proto je možno s přípravou cibulí začít dříve. Holanďané si proto některé vybrané odrůdy množí v teplejších podmínkách Francie a Itálie. Prodávají i takzvané elektrotulipány. Jsou to cibule, kde se lepšího vyzrání dosáhlo vyhříváním půdy elektrickými kabely umístěnými v zemi pod záhony rostlin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>