Triandrus hybridy

SKUPINA V – „TRIANDRUS HYBRIDY“: zahrnuje odrůdy, jejichž stvol nese 1 – 6 nících (tj. převislých, volně visících) květů. Okvětní lístky jsou více nebo méně zpět ohnuté a stočené. Pakorunka je kalichovitá. Podlé délky pakorunky je tato skupina rozdělena na 2 podskupiny:

Číst více