Ixia

Houbové choroby Fuzariové vadnutí (Fusarium oxysporum) se projevuje žloutnutím a odumíráním rostlin. Spodní část lodyhy a krček nemocné rostliny bývají pokryty růžovým až červenavým podhoubím a výtrusy patogena. Ochrana: Sázíme jen zdravý sadbový materiál. Při výskytu choroby je nutno zeminu dezinfikovat a cibule mořit rtuťnatým přípravkem.

Číst více


Ixia

Ixia L. (Iridaceae – kosatcovité) Jméno rodu je odvozeno z řeckého slova idein (lepiti), a to proto, že cibule obsahují lepkavou hmotu. Tato půvabná květina pochází z jižní Afriky, kde roste ve více než 30 druzích. Původní druhy se v zahradách již nepěstují, sloužily však jako výchozí materiál k vyšlechtění mnoha zahradních odrůd.

Číst více