Crinum

Houbové choroby Červená spála (Stagonospora curtisii) způsobuje na listech stejné příznaky jako u narcisů. Tento patogen napadá i jiné cibulové květiny, např. Amaryllis, Galanthus, Pancratium, Licoris, Sternbergia, Chlidanthus, Hymenocallis, Zephyrantes aj. Zde však většinou nezpůsobuje charakteristické zčervenání listového pletiva, které je typické pro infekci na Crinum, Narcissus nebo Amaryllis.

Číst více


Crinum

Crinum L. – Křín (Amaryllidaceae – amarylkovité) Jméno rodu je odvozeno z řeckého názvu krinon (lilie), neboť připomíná svými květy některé druhy lilií. Křín je překrásná rostlina, která má svůj domov v tropických a subtropických oblastech Asie, Ameriky a Afriky, kde se vyskytuje hojně v pobřežních pásech. Přestože se většina ze 110 známých druhů dá pěstovat pouze v teplých […]

Číst více