Galanthus

Houbové choroby

Šedá plíseň (Botrytis galantina) je jedinou vážnou chorobou sněženek. Příznaky jsou nejzřetelnější zjara, když rostliny raší. Na některých místech záhonu se objevují místo zdravých zelených výhonů malé, šedé, kulovité nebo kuželovité útvary, upomínající na plodnice hub. Jsou to výhony znetvořené podhoubím a výtrusy šedé plísně. Někdy mohou z plísňového povlaku vyůst 1-2 listy nebo dokonce květní stvol, rostlina je však dříve nebo později odsouzena k zániku. Listy pokryté plísní jsou zahnědlé, uhnívají a dají se snado oddělit. Hniloba se postupně šíří také dolů do cibule, jejíž suknice postupně hnědnou a v pokročilém období infekce se mění v kašovitou hmotu. Při výsadbě slabě napadených cibulek lze chorobu snadno přehlédnout; takový sadbový materiál však většinou nevzejde a infekce se prozradí prázdnými místy v porostu.

Kromě výtrusů (kondií) vytváří šedá plíseň i hlízkovitá sklerocia. Tyto černé, zpravidla kulovité útvary velikosti špendlíkové hlavičky se nejčastěji objevují na vnější straně cibulí, popřípadě mezi suknicemi, nebo na spodní části výhonů a listů. Životaschopnost si uchovávají po dobu 3-4 let. Při pěstování napadených sněženek je jimi půda zamořena a podhoubí, které z nich vyklíčí, infikuje zdravé rostliny. Tento zdroj nákazy je mnohem nebezpečnější než šíření plísně výtrusy během vegetačního období.

Napadení se projevuje zvláště silně v těch letech, kdy sněhová pokrývka střídavě taje a zamrzá, takže jsou poškozeny mladé výhony. Dlouhotrvající pokrývka sněženek starým listím, např. pod stromy nebo keři, rovněž podporuje výskyt choroby. Náchylnost jednotlivých druhů je rozdílná.

Ochrana: Během vegetace je nutno nemocné rostliny is cibulemi a okolní zeminou odstraňovat a pálit. Po sklizni je třeba cibule dobře usušit a očistit, a pečlivě odstranit všechny cibule, teré nesou sklerocia. V době úplného vegetačního klidu, tj. v první polovině srpna, je nutno cibule mořit po dobu 1 hod. v roztoku rtuťnatého mořidla teplém 42°C. na pozemku, kde se vyskytlo onemocnění šedou plísní, se sněženky nesmějí pěstovat aspoň 4 roky.

Sněť (Urocystis galantina) vytváří na listech a na listových a květních pochvách šedavé puchýřovité skvrny, jejichž pokožkové pletivo puká a uvolňuje tmavohnědé výtrusy.

Rez (Puccinia galathi) s projevuje hnědými ložisky prášivých výtrusů na listech.

Rez (Melampsora galantní-fragilis) je dvojsytnou rzí. Na listech sněženek vytváří oranžové prášivé bradavičky letních výtrusů (cecidie); druhým hostitelem je vrba, kde vznikají zimní výtrusy (teleutospory).

Červená spála (Stagonospora curtissi).

Sklerociová hniloba (Sclerotium tuliparum) .

Živočišní škůdci

Cibulovka narcisová (Merodon equestris).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>