Rychlení tulipánů

Zásady a postup

K rychlení tulipánů se používají především cibule velikosti obvodu nad 12 cm, s úspěchem se však mohou rychlit i cibule velikosti obvodu 10 až 12 cm. pokud chceme, aby nám tulipány kvetly již v prosinci nebo začátkem ledna, je vhodné použít preparované cibule, které vykvétají asi o 10-14 dní dříve než cibule nepreparované. Nesmíme však zapomenout na to, že metoda preparace záleží v ošetřování a uskladnění cibulí při nižších teplotách; proto existují-li v závodě objektivní příčiny, které zabraňují okamžitému vysazení cibulí, musí se až do vysazení skladovat při teplotě 8-10°C. cibule chované ve vyšších teplotách zpravidla vykvétají opožděněn, popřípadě se poškozuje květní zárodek.

Cibule odrůd určených k nejranějšímu rychlení se vysazují již koncem srpna, většina cibulí se vysazuje v září a poslední cibule se vysazují v polovině listopadu. Jsou to ty, které se rychlí až v březnu. Preparované cibule se vysazují všeobecně dříve než ostatní.

Nejraněji se tulipány vysazují po 3 cibulích do 9 cm hrnků. Sázejí se tak, aby plochá strana cibule byla otočena k okraji hrnku, takže spodní největší listy směřují ven. Přijdou jen tak hluboko do země, že špička cibule ještě poněkud vyčnívá nad povrchem, protože hrnky zabírají v zakládce a později také ve skleníku poměrně horně místa, používají zahradnické závody k vysazování raději bedničky nebo truhlíky, které však musí být alespoň 8 cm hluboké. Velice dobře se hodí bedničky od rajčat běžného typu. Pro bedničky hovoří i ta skutečnost, že se rostliny v hrnkách vyvíjejí často nestejnoměrně a nakonec se musí vlastně znovu sesazovat a aranžovat.

Osázené nádoby se uloží na 10-12 týdnů do zakládky, kde se umístí a ošetří podle zásad uvedených ve všeobecné části.

Důležitá je kontrola teploty v místě založení půdním teploměrem. Nesmí klesnout pod 6°C, neboť tím by se zpomalil proces zakořeňování cibulí. Podle toho se zakládka přikrývá nebo odkrývá.

V zahraničních cenících je obyčejně uvedeno, od kterého data je možno u jednotlivých odrůd započít s rychlením. O tom, zda jsou rostliny dostatečně připraveny k rychlení, se můžeme snadno přesvědčit, a to tak, že hrnek s narašenou cibulí obrátíme dnem nahoru a opratně zvedneme. Rostliny v té době musí mít bohatě vytvořený kořenový systém, rozložený v celém prostoru hrnku. Rostliny, které se začnou rychlit příliš brzy, kvetou většinou později než ty, jež se rychlí v pravý čas.

Při raném rychlení (v prosinci a v lednu) se rostliny udržují zpočátku ve tmě. Teprve je-li narašený puk dostatečně dlouhý a poupě je již mimo cibuli, postaví se na světlo. Pouze preparované cibule se rychlí od začátku na světle.

Při pozdním rychlení (v únoru a v březnu) se již nemusí rychlit ve tmě, neboť v té době jsou již narašené puky dostatečně dlouhé a rostliny se lépe vyvíjejí na světle. Také listy i květy mají intenzivnější barvu.

Tulipány skupin „Mendlovy“ a „Triumph“ se rychlí při teplot+ 18°C, kdežto „Jednoduché rané“ a „Plné rané tulipány“ se rychlí při teplotách okolo 20°C. Některé „Jednoduché rané tulipány“ např. (´Mon Tresor´, ´Brillant Star´, ´Joffre´) snášejí teplotu i 21°C. Všeobecně však platí, že při vyšších teplotách se vyvine příliš silný list a narostou dlouhé a labé stonky, kdežto intenzita barvy květů i jejich trvanlivost značně klesá. Vysoké teploty stejně jako příliš nízké teploty bývají často příčinou neúspěchu při rychlení. Teploty při rychlení nesmějí kolísat. Nepreparované tulipány potřebují k rychlení 3-4 týdny.
Preparované cibule začínáme rychlit při teplotě ne vyšší než 18°C a teprve, jakmile se ukáží poupata, můžeme teplotu poněkud zvýšit. Rostliny vykvetou během 14 dnů.

Doba a množství zálivky jsou velmi důležité. Pokud jsou rostliny ještě malé, dostávají jednou denně tolik vody, kolik jsou schopny přijmout během 24 hodin. Zaléváme ráno, a to ke kořenům rostlin. Nekropíme ani poupata a květy, ani listy.

Za slunečného počasí rychlírnu na tsraně, kam dopadají příme sluneční paprsky, lehce zastíníme, jinak tulipány předčasně odkvétají. Jakmile se stonky s květy dostatečně prodloužily, snížíme teplotu na 12-15°C a udržujeme ji až do doby prodeje. Aby byl hlavní stonek silný, je nutné u rychlených tulipánů odstraňovat postranní listy, které vyrůstají z dceřiných cibulek.

Při pozdním rychlení se někdy objeví na listech nebo i na květech šedé skvrny. Je to botrytida (Botrytis tulipae), jejíž šíření je možno omezit bohatým větráním, snížením teploty a vlhkosti vzdušné a omezováním zálivky na list.

Tulipány se mohou také přirychlovat v nevytápěném skleníku nebo ve studeném pařeništi pro sklizeň řezaných květů v březnu. Cibule se vysazují na podzim 8-12 cm hluboko, do sponu 10X15 cm (přesná vzdálenost závisí na velikosti cibulí). Osázené pařeniště se přikryje vrstvou rašeliny a suchého listí. Tuto přikrývku je nutno koncem února nebo začátkem března odstranit a položit okna. Další vývoj rostliny pokračuje velmi rychle, zvláště je-li dostatek slunných dnů, takže se řezané květy objeví na trhu brzy po tulipánech z pozdního rychlení. K tomuto rychlení jsou nejvhodnější vysoké tulipány ze skupiny „Darwinovy tulipány“.

Stejným způsobem se přirychlují i tulipány na venkovních záhonech, použijeme-li lehký přenosný skleník, nebo položíme-li nad záhony okna.
Zasílají-li se řezané květy tulipánů na delší vzdálenost, rozhodně není správné dát je hned po uříznutí do vody. Teprve po ukončení cesty se musí čerstvě seříznout stonky, rostliny zabalit do papíru a postavit na 3-6 hodin v chladné místnosti do vědra se studenou vodou. Rostliny, které byly po cestě značně uvadlé, se rychle vzpamatují a vypadají opět jako čerstvé.

Nemohou-li zahradníci v sezóně prodat květy, musí je včas uříznout, zabalit do papíru a uložit je v suché a chladné místnosti, ovšem nesmějí je postavit do vody. Teprve asi 5-6 hodin před prodejem je třeba je znovu seříznout a postavit do studené vody. Takto se tulipány dají uchovat v čerstvém stavu týden i déle.

Odrychlené tulipánové cibule po zaschnutí nadzemních částí rostlin se vyjmou z hrnků a uskadní se na suchém, chladném a dobře větratelném místě. Po několika dnech se očistí a znovu uložit až do nové výsadby. Nemůžeme je pochopitelně v příštím roce použít znovu k rychlení, protože cibulky jsou značně menší, než byly ty, které jsme použili k rychlení. Vysázíme je proto na podzim do nzaplevelené, dobře zpracované půdy zásobené živinami, a to na vzdálenost 5-10 cm, podle velikosti cibulí. Aby se dorůstající cibulky zbytečně nevysilovaly, nenecháme je vykvést, ale poupata ještě před rozkvětem vyštípeme. Pokud porostu věnujeme potřebnou péči, můžeme již za rok nebo dva roky získat opět cibule první velikosti, které jsou schopné nového rychlení.
V poslední době vypracovali holandští zahradníci metodiku rychlení tulipánů ve vodních roztocích. U nás však dosud nemáme v této věci potřebné zkušenosti ani chemikálie.

Odrůdy tulipánů vhodné k rychlení

Před jmény jednotlivých odrůd je uvedeno datum, od kterého se může nejdříve začít s rychlením.

„Jednoduché rané tulipány“:
1.12. ´Brillant Star´, ´Brillant Star max´, ´Duc de Berlin´, ´Joffre´, ´Mon Trésor´, ´Proserpin´.
15.12. ´Bel Ami´, ´King of the Yellows´, ´Thomas Edison´, ´Wintergold´.
20.12. ´Crow Imperial´, ´Fred Moore´, ´Diana´.
1.1. ´Apricot Yellow´, ´Bellona´, ´Cassini´, ´Golden Pheasant´, ´Herman Schlegel max´, ´Ibis´, ´Jong Oranje´, ´La Reine Max´, ´Orange Falke´, ´Princess Juliana´, ´Progression´, ´Van der Neer´, ´Vermilion Brillant´, ´Madame gevers´, ´White Hawk´.
5.1. ´Generaal de Wet´, ´Prins Carnaval´, ´Prince of Austria´.
15.1. ´Olympiade´, ´Ursa Minor´.
25.1. ´Couleur Cardinal´, ´Sunburst´.
1.2. ´Keizerskroon´, ´Plameny´.

„Plné rané tulipány“:
10.12. ´Scarlet Cardinal´.
15.12. ´El Toreador´.
5.1. ´Vuurbaak´
10.1. ´Dante´, ´Murillo max´, ´Stockholm´, ´Titian´.
15.1. ´Bonanza´, ´Boule de Neige´, ´Electra´, ´Goya´, ´Hoangho´, ´Jan Vermeer´, ´Maréchal Niel´, Mr. van der Hoef´, ´Murilla´, ´Oranje Nassau´, ´Paul Crampel´, ´Peach Blossom´, ´Salmonetta´, ´Schoonoord´, ´Theeroos´, ´Triumphator´, ´Wihelm Kordes´, ´Willemsoord´, ´Willem von Oranje´.

„Mendlovy tulipány“:
5.12. ´Olga´.
10.12. ´Early Queen´, ´Pink Trophy´.
15.12. ´Hildegarda´, ´Krelages triumph´, ´Sulphur Triumph´.
20.12. ´Fuga´, ´Imerator´, ´Pink Gem´, ´Vistorine max.´, ´White Sail´,
25.12. ´John Gay´, ´Orange Wonder´, ´Topscore´.
1.1. ´Athleet´, ´Bing Crosby´, ´Brightling´, ´Fridjor Nansen´, ´Weber´, ´Yellow Gem´.
5.1. ´Van de Eerden´, ´Piquante´.
10.1. ´Peerless Pink´, ´White Virgin´.
15.1. ´Her Grace´, ´Remangen´.
20.1. ´Scarlet Admiral´.

„Triumph tulipány“:
15.12. ´Emmy Peeck´, ´Preludium´, ´Finland´, ´Olaf´.
20.12. ´Fiery Star´, ´Overdale´, ´Prominence´.
25.12. ´Arguno´, ´Pink Glow´.
1.1. ´Blenda´, ´Golden Eddy´, ´Mirjoran´.
5.1. ´Bandoeng´, ´Pax´.
10.1. ´´Alberio´, ´Carl M. Bellman´, ´Denbola´, ´Edith Eddy´, ´K. a M. Triumph´, ´Korneforos´, ´Orange Korneforos´, ´Prinzess Beatrix´, ´Rose Korneforos´, ´Sulphur Glory´.
15.1. ´Allround´, ´Bruno Walter´, ´Crater´, ´First Lady´, ´Hindenburg´, ´Roland´.
20.1. ´Aviateur´, ´Dreaming Maid´, ´Elisabeth Evers´, ´Lustige Witwe´, ´Nivea´, ´Piccadilly´, ´Red Giant´.
25.1. ´paris´, ´Ornament´, ´Reforma´.
1.2. ´Aureola´, ´Elmus´, ´Robinea´, ´Rose Beauty´, ´Telescopium´, ´Rijnland´.
10.2. ´Virtuoso´.
15.2. ´Atom´.

„Darwinovy tulipány“:
15.12. ´William Copland´.
20.12. ´Copland´s Purple´, Copland´s Rival´, ´Demeter´.
25.12. ´Rose Copland´.
5.1. ´Red Pitt´, ´William Pitt´.
10.1. ´Paul Richter´.
15.1. ´All Bright´, ´Aristokrat´, ´Bartogon max.´, ´Campfire´, ´Dorrie Overal´, ´Mantels Favorite´, ´Philip Snowden, ´Pink Atraction´, ´Prunus´, ´Queen of Bartigons´.
20.1. ´Mamassa´, ´Utopia´, ´Golden Age´.
25.1. ´Queen of Night´, ´Scarlet Sensation´.
1.2. ´Insurpassable´, ´Princess Elisabeth´, ´Rosa von Lima´.

„Papouškovité tulipány“:
10.1. ´Karel Doorman´,
15.1. ´Red Champion´.
25.1. ´Discovery´, ´Fantasy´, ´Orange Favourite´.
1.2. ´Sunshine´.

„Darwin hybridy“:
1.2. ´Apeldoorn´, ´Oxford´.
5.2. ´Jewel of Spring´, ´Lefebers Favourite´, ´London.
10.2. ´Franklin D. Roosevelt´, ´Gudoshnik´, ´General Eisenhower´.
15.2. ´Diplomate´, ´Dover´, ´Dr. Philips´.

„Jednoduché pozdní tulipány“:
10.1. ´Albino´, Golden Harvest´.
15.1. ´Carrara´.
25.1. ´Ossi Oswalda´.
1.2. ´Golden Measure´.

„Liliokvěté tulipány“:
15.2. ´Dyanito´, ´Lilac Time´, ´red Shine´.

V tomto seznamu jsou uvedeny i odrůdy v této publikaci nepopsané, které se však ve světě rychlí. Data rychlení jsou převzata z publikace holandského Svazu pěstitelů květinových cibulí v Haarlemu. Proto se poněkud liší od dat uvedených v popisu odrůd, která jsou stanovena podle našich zkušeností. Podobně je tomu i narcisů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>