Botanické zařazení a třídění

Rod Lilum L. 1) je řazen do čeledi Liliaceae, podřádu Liliineae, řádu Liliiflorae, třídy Monocotyledoneae – jednoděložných a skupiny Angiospermae – krytosemenných (A. Engler: Sylabus der Pflanzenfamilien, Berlín 1954). Má těsné vztahy k rodům Fritillaria L., Nomocharis FRANCH. a Notholirion BOISS., přitom některé druhy těchto rodů různí autoři řadí dokonce do rodu Lilium L. a naopak.

Číst více