Rembrandtovy tulipány

4

SKUPINA XI – „REMBRANDTOVY TULIPÁNY“: Do této skupiny jsou zařazeny odrůdy „Darwinových tulipánů“, které na bílém nebo světlém podkladě mají tmavší barevné skvrny, proužky nebo plameny. U nás se nepěstují, protože není jisté, nejde-li o chorobu. Květy v našich parcích a zahradách s podobnou kresbou je nutno okamžitě odstranit, protože jde vždy o nebezpečnou virózu, která ohrožuje […]

Číst více


Papouškové tulipány

1

SKUPINA XIV – „PAPOUŠKOVÉ TULIPÁNY“: Odrůdy této skupiny mají cípovité, hluboce střižené lístky; všechny barvy těchto lístků jsou více nebo méně prostoupeny zelenou a hnědou. Žádná z těchto odrůd nebyla vyšlechtěna křížením, nýbrž to jsou vesměs somatické mutace (súorty). Semenáče papouškovitých tulipánů jsou opět jednoduché tulipány. Holandští pěstitelé křížili bez výsledků statisíce těchto tulipánů, aby vypěstovali […]

Číst více


Bijbloemen tulipány

3

SKUPINA XIII – „BIJBLOEMEN TULIPÁNY“: Do této skupiny jsou zařazeny odrůdy „Breeder tulipánů“ a „Jednoduchých pozdních tulipánů“, které na bílém podkladě mají růžové, fialově růžové, fialové nebo purpurové proužky nebo skvrny. U nás se nepěstují z důvodů uvedených u předešlých dvou skupin.

Číst více


Plné pozdní tulipány

2

SKUPINA XV. – „PLNÉ POZDNÍ TULIPÁNY“: Do této skupiny patří plnokvěté tulipány, kvetoucí později než odrůdy zařazené do skupiny „Plných raných tulipánů“. Až na malé výjimky mají také vyšší vzrůst, a proto se dobře hodí pro řez. Některé odrůdy jsou vhodné pro pozdní rychlení. ´Blue Flag´ (1850) je vysoký 55 cm. Květ je středně velký, […]

Číst více


Bizarre tulipány

DSC_0612

SKUPINA XII – „BIZARRE TULIPÁNY“: do této skupiny jsou zařazeny odrůdy „Breeder tulipánů“ a „Jednoduchých pozdních tulipánů“, které na žlutém podkladě mají hnědé, bronzové, černé nebo purpurové skvrny nebo proužky. U nás se nepěstují ze stejných důvodů jako odrůdy předešlé skupiny.

Číst více


Jednoduché pozdní tulipány neboli Cottage tulipány

DSC_0613

SKUPINA X – „JEDNODUCHÉ POZDNÍ TULIPÁNY“ NEBOLI „COTTAGE TULIPÁNY“: sem patří všechny odrůdy jednoduchých pozdních tulipánů, které barvou květů nepatří do skupiny „Breeder tulipánů“ nebo tvarem květů do skupiny „Darwin-hybridů“, popřípadě „Liliokvětých tulipánů“. Jde tedy o sběrnou skupinu pro všechny jednoduché pozdní odrůdy, které nebylo možné z jakýchkoli důvodů zařadit jinam.

Číst více


Liliokvěté tulipány

DSC_0616

SKUPINA IX – „LILIOKVĚTÉ TULIPÁNY“: Do této skupiny jsou zařazeny odrůdy jednoduchých pozdních tulipánů, jejich květy mají liliovitý tvar. Okvětní lístky jsou úzké, dlouhé a špičaté, zahnuté nazpět. Některé starší odrůdy, jako ´Elegans´, ´Retroflexa´ nebo ´Flugens´, byly dlouhou dobu považovány za dovezené planě rostoucí druhy.

Číst více


Breeder tulipány

DSC_0623

SKUPINA VIII – „BREEDER TULIPÁNY“: Do této skupiny jsou zařazeny tulipány oválného nebo kalichovitého tvaru v barvách od žlutooranžové přes hnědou, mahagonově červenou a purpurovou až k fialové. Terče mají bílé nebo žluté, velmi často stínované modrou, zelenou nebo černou. Kvetou pozdě. Dříve byla tato skupina rozdělena na dvě skupiny: na skupinu holandskou a skupinu anglickou. Poněvadž […]

Číst více


Darwin-hybridy

DSC_0632

SKUPINA VII – „DARWIN-HYBRIDY“: první odrůdy této skupiny vyšlechtil holandský šlechtitel D. W. Lefeber křížením různých odrůd „Darwinových tulipánů“ s jedním planě rostoucím exemplářem T. fosteriana, který byl dovezen z jižních oblastí Sovětského svazu. Tento původ udává šlechtitel v ročence Královské zahradnické společnosti v Londýně z roku 1965. D. W. Lefeber však neprozradil postup, jak získal křížením diploidních zahradních tulipánů […]

Číst více


Darwinovy tulipány

DSC_0637

SKUPINA VI – „DARWINOVY TULIPÁNY“: Tato nejrozšířenější a počtem vyšlechtěných odrůd největší skupina pochází z kolekce tulipánů – pravděpodobně „Neo-tulipánů“ – kterou na sklonku minulého století dovezl do Holandska známý šlechtitel E. H. Krelage ze severní Francie. Kolem roku 1900 už přišlo na trh několik odrůd a budilo obrovskou senzaci svými pro tehdejší dobu obrovskými květy […]

Číst více