Darwin-hybridy

DSC_0632

SKUPINA VII – „DARWIN-HYBRIDY“: první odrůdy této skupiny vyšlechtil holandský šlechtitel D. W. Lefeber křížením různých odrůd „Darwinových tulipánů“ s jedním planě rostoucím exemplářem T. fosteriana, který byl dovezen z jižních oblastí Sovětského svazu. Tento původ udává šlechtitel v ročence Královské zahradnické společnosti v Londýně z roku 1965. D. W. Lefeber však neprozradil postup, jak získal křížením diploidních zahradních tulipánů […]

Číst více


Darwinovy tulipány

DSC_0637

SKUPINA VI – „DARWINOVY TULIPÁNY“: Tato nejrozšířenější a počtem vyšlechtěných odrůd největší skupina pochází z kolekce tulipánů – pravděpodobně „Neo-tulipánů“ – kterou na sklonku minulého století dovezl do Holandska známý šlechtitel E. H. Krelage ze severní Francie. Kolem roku 1900 už přišlo na trh několik odrůd a budilo obrovskou senzaci svými pro tehdejší dobu obrovskými květy […]

Číst více


Triumf tulipány

DSC_0650

SKUPINA V – „TRIUMF TULIPÁNY“: Odrůdy této skupiny kvetou venku hned po „Mendlových tulipánech“. Pocházejí z křížení „Jednoduchých raných tulipánů“ s „ Jednoduchými pozdními tulipány“. Jsou až na malé výjimky, výborné pro rané rychlení a řez. Mají silné, neohebné stonky a pevné květy.

Číst více


Mendelovy tulipány

DSC_0661

SKUPINA IV – „MENDELOVY TULIPÁNY“: Do této skupiny jsou zařazeny odrůdy se středně raným kvetením, vniklé křížením „Duc van Tol tulipánů“ s „Darwinovými tulipány“. Navazují dobou kvetení na skupinu „Jednoduchých raných tulipánů“ a kvetou dříve než „Triumf tulipány“, mají však slabší stonky.

Číst více


Jednoduché rané tulipány včetně Duc Van Tol tulipánů

SKUPINA I A II – „JEDNODUCHÉ RANÉ TULIPÁNY“ VČETNĚ „DUC VAN TOL TULIPÁNŮ“: Skupina „Jednoduché rané tulipány“ zahrnuje nízké tulipány, používané hlavně pro venkovní výsadbu. Kvetou venku velmi brzo, hned po odrůdách skupiny „Duc van Tol tulipánů“, která je jinak samostatnou skupinou a její odrůdy mají převážně už jen historickou cenu. Odrůdy skupiny „Duc van […]

Číst více


Zahradní tulipány

Tato obrovská skupina tulipánů, ve které je registrováno na 4 000 odrůd, byla v letech 1956 – 60 nově rozdělena do 15 skupin, ke kterým bylo připojeno dalších 8 skupin, a to druhů tulipánů a jejich hybridů. Skupiny 1 – 3 zahrnují raně kvetoucí, skupiny 4 – 5 středně kvetoucí a skupiny 6 – 15 pozdě kvetoucí […]

Číst více


Skupina „Eichleres“

Do této skupiny jsou zařazeny velkokvěté tulipány ze středoasijských sovětských republik. Jsou to vesměs diploidy. Liší se od skupiny „Gesnerianae“ tím, že mají pod slupkou cibule více jemných chloupků a že většina druhů má vnitřní povrch okvětních lístků neobyčejně lesklý. V posledních letech vznikly křížením druhů této skupiny se zahradními tulipány nové skupiny hybridů, které jsou […]

Číst více


Skupina „Oculus-solis“

Jsou to šarlatové tulipány charakteristické pro Střední východ. Od skupin „Gesnerianae“ a „Eichleres“,s kterými má mnoho společných znaků, se liší tím, že pod tenkou slupkou cibule má tlustou vrstvu plsti z chloupků. V suchém klimatu mají druhy této skupiny, pokud zůstanou na jednom místě, na cibulích vrstvy starých slupek a chloupků. Funkce těchto vrstev není známá, zdá […]

Číst více